Transparentní účet na opravu varhan
80002021 / 2010
IBAN:  CZ96 2010 0000 0000 8000 2021
BIC/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

csbgenfrderu

Historie našeho sboru v datech

12. století
  Založení farního románského kostela sv. Václava v obci Zderaz s duchovní správou řádových kněží křižovníků - Strážců Božího hrobu.

1181
  Kostel posvětil pražský biskup Valentin.

1348
  Po založení Nového Města pražského Karlem IV. se stává kostel sv. Václava jedním z farních novoměstských kostelů se školou a hřbitovem.

Druhá pol. 14. století
  V době vlády Václava IV. dochází k přestavbě kostela v gotickém slohu.

1389 - 1416
  Působení kazatele Johlína Vodňanského – člena křižovnického řádu a autora oblíbené tzv. Zderazské postily.

1420
  Po zničení kláštera křižovníků husitskými radikály kostel sv. Václava s farou připadly novoměstské obci a působili v něm husitští faráři.

 

1586 - 1587
  Loď kostela zaklenuta renesanční klenbou s gotickými prvky. Stavební práce vedl stavitel Karel Mělnický.

Kolem r. 1500
  Umístěna v kostele gotická archa – utrakvistický křídlový oltář, který byl přemístěn v roce 1760 do kostela sv. Vojtěcha v Jílovém.

Polovina 16. století
  Raně renesanční malba v lodi, na níž je znázorněn svatý Václav mezi dvěma anděly.

1623
  Po příchodu Augustiniánů z Itálie se stává kostel v pobělohorské době součástí kláštera a je barokně přestavován.

Kolem r. 1641
  Věhlasný český malíř Karel Škréta maluje pro klášter obrazy se svatováclavskými motivy.

1646
  Kostel po opravách znovu posvěcen arcibiskupem kardinálem Harrachem.

Polovina 17. století
  Vybudována barokní sakristie se štukovou výzdobou a nástěnnými malbami.

1655
  Navštívil kostel císař Ferdinand III.

Druhá polovina 18. století
  Nástěnné barokní malby malíře Josefa Hagera.

1785
  V době vlády císaře Josefa II. klášter zrušen a kostel odsvěcen. Hlavní oltář a sochy českých zemských patronů byly převezeny do baziliky sv. Václava ve Staré Boleslavi. Klášter se stal skladištěm a prádelnou.

1809
  Bývalý klášter využit jako Zemská trestnice a později rozšířen o další dvě křídla.

1827
  Kostel znovu vysvěcen a sloužil k bohoslužbám pro vězně.

1833
  Navštívil Zemskou trestnici a kostel císař František II.

1847 - 1856
  Působil zde významný reformátor vězeňství a školství vlastenecký kněz František J. Řezáč.

1856 - 1869
  Konali duchovní péči o vězně redemptoristé.

1844
  Zrušení svatováclavské trestnice a její přemístění na Pankrác. Objekty bývalé trestnice byly zbořeny a hrozilo, že i kostel stihne stejný osud. Vlastníkem kostela se stala pražská obec.

1909
  Zahájení obnovy kostela a stavba terasy, práce však byly po roce ukončeny.

1920
  8. ledna založení Církve československé husitské oddělením od církve římsko-katolické poté, co papež Benedikt XV. odmítl požadavky českého církevního poselstva do Říma na provedení závažných reforem v Církvi

1921
  22. května se konaly první české bohoslužby na Novém Městě pražském na Karlově náměstí za velké účasti lidu pod širým nebem. Vedl je modernisticky orientovaný kněz dr. František Doubrava.

1925
  5. září byla schválena výnosem ministerstva školství a národní osvěty Náboženská obec Církve československé husitské v Praze 2 – Novém Městě a prvním jejím farářem se stal dr. Eduard Neumann.

1926
  Zakoupení kostela Církví československou husitskou. Věřící věnovali své obětavé úsilí a finanční prostředky získané ve sbírkách a na darech do záchrany této pražské kulturní památky.

1929
  Slavnostní znovuotevření kostela Církví československou husitskou za účasti patriarchy dr. G. A. Procházky.

1930
  Instalován kříž a stůl Páně vytvořený sochařem Františkem Bílkem.

1943
  Postaveny varhany firmou Jan Tuček, Kutná Hora. Byl také splacen dluh za zakoupení kostela.

1945
  Kostel poničen při náletu Prahy.

1968
  Kostel poškozen během okupace Československa tankovými střelami.

1989
  Od 17. listopadu modlitby studentů za vlast a svobodu.
 

2004
  29.září slavnostní bohoslužby k 75. výročí znovuotevření kostela. Při této příležitosti byl vydán sborník „Kostel sv. Václava Na Zderaze - prostor pro evangelium a umění” .

Právě přítomno: 17 hostů a žádný člen