Kostel

Kostel sv. Václava na Zderaze, v Resslově ulicí v Praze – je důležitým náboženským objektem, ale je i kulturním střediskem, zejména díky galerii, která se nachází v jeho spodních prostorách, pod ochozem kostela. Tato galerie podporuje mladé, nadějné a talentované umělce, kteří zde mají příležitost prezentovat veřejnosti své dílo.

Bohužel strop galerie, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, se propadá a sondy odhalily celkovou korozi konstrukce. Je proto třeba provést rekonstrukci, která bude značně nákladná a jejíž úhrada přesahuje možnosti naší náboženské obce.

Obracíme na vás s naléhavou prosbou o sponzorský dar. Získané prostředky budou využity na vytvoření nové železobetonové konstrukce, na odstranění vlhkosti, na instalaci nového osvětlení pro zlepšení světelných podmínek.

Investice do opravy galeriet není jen investicí do fyzického místa, ale také do budoucnosti umění a kultury v naší zemi. Je také investicí do budoucích generací umělců a jejich publika, kteří zde najdou inspiraci a sdílené zážitky.

Náboženská obec pro tento účel zřídila transparentní účet u Fio banky číslo 2702658199/2010, který je uveřejněn na webu www. zderaz.cz. Každému dárci budeme vystavovat potvrzení o daru pro daňové přiznání.

Děkujeme za Váš dar v jakékoliv výši.

Rada starších zastoupená:

Ing. Martin Wiener,
předseda RS

Mgr. Kateřina Řeřichová,
finanční zpravodaj

Mgr. Emanuela Blažková,
farářka