Naše společenství vítá každého nově příchozího. Neptáme se na motivy příchodu a rádi se podělíme o náš myšlenkový svět. Nikoho netlačíme k přijetí stejné víry a stejných názorů.

Úterý

10:00 - 12:00 klub maminek a předškoláků ( někdy máme vycházky, vždy oznamujeme předem na dodané emailové adresy)
18:00 meditace s Mgr. Tomášem Novákem, Th.D. - Křesťanská meditace - Praha 2
18:40 - 19:30 biblická hodina

Středa

13:00 - 17:00 prohlídka kostela v letním čase
18:00 2. středa v měsíci schůze rady starších

Čtvrtek

13:00 - 17:00 celoroční prohlídka kostela - zájemcům podáváme výklad

Neděle

9:30 bohoslužba
19:00 bohoslužba s hostem (v akademickém roce 2023/24 neděle lichého týdne) - Večerní husitské bohoslužby v Praze

  • Příprava na ... Přípravu na svátosti křtu, první Večeři Páně, biřmování a manželství dohodněte s duchovním (viz Kontakty)
  • Svátost manželská: O tuto svátost mohou požádat snoubenci, z nichž alespoň jeden je pokřtěn. Kostel příležitostně pronajímáme i jinověrcům, kteří přicházejí s vlastním oddávajícím.
  • Rozhovor: O rozhovor s duchovním možno požádat kdykoliv (viz Kontakty).
  • Návštěvy: Navštěvujeme nemocné a osamělé o kterých se dozvíme, že je naše návštěva potěší.
  • Úmrtí: V případě úmrtí vašich blízkých můžete požádat o pohřební obřady a také o uložení jejich popela v kolumbáriu, které přiléhá k našemu kostelu.
  • Pěvecký sbor: Pěvecký soubor se schází ke zkouškám podle potřeby. Noví zájemci o zpěv jsou vítáni (viz Kontakty).