Kolumbárium

Od 1.11. 2020 do Velikonoc 2021 nemanipulujeme s krycími deskami ve venkovním kolumbáriu, tj. neukládáme zpopelněné pozůstatkya ni nevyjímáme urny ze schrán.

Toto se netýká kolumbária v lodi kostela.

EB