Dětská bohoslužba na Zderaze 14.4. 2024 v 9:30 v sakristii kostela.

Jak to bylo s Ježíšem po ukřižování? Proč ho někdo viděl a jiný ne? Musí se nám Bůh v Ježíši Kristu ukázat, abychom v něj uvěřili?
Těšíme se na Vás!
Kostel sv. Václava na Zderaze /

Náboženská obec CČSH
Praha - Nové Město

Dětská k opravě 14.4. pdf jpg 4x3