Prosíme, přispějte na sbírku - k záchraně galerie při kostele sv. Václava na Zderaze.

Představení sbírky
Posilování kultury a společenské soudržnosti.

Praha má mnoho kulturních památek, které jsou nedílnou součástí její historie. Ke stavebním skvostům patří v první řadě kostely. Mnohé přežily staletí a bohoslužebnou činností naplňují duchovní potřeby člověka. Jedním z nejstarších je kostel sv. Václava na Zderaze, který se tyčí nad rušnou Resslovou ulicí v Praze 2 – Novém Městě. Tento kostel je majetkem náboženské obce Církve československé husitské. Ta jej po desetiletích chátrání v prvních letech samostatné republiky opravila a v září 1929 v něm zahájila svou činnost.
Kostel sv. Václava na Zderaze je nejen důležitým náboženským objektem ale je i kulturním střediskem, zejména díky galerii, která se nachází v jeho spodních prostorách pod ochozem kostela. Tato galerie podporuje mladé nadějné a talentované umělce, kteří zde mají příležitost prezentovat veřejnosti svá díla.
Bohužel zub času zanechal na galerii své stopy. Strop, který je tvořen železobetonovou konstrukcí, se propadá a sondy odhalily celkovou korozi konstrukce. Je proto třeba provést celkovou rekonstrukci, která bude značně nákladná a její úhrada přesahuje možnosti naší náboženské obce.

Děkujeme Vám za Vaši štědrost a podporu v této významné věci.

Navštivte tuto sbírku na Donio.cz