Již historicky páté setkání nově pokřtěných pražské diecéze proběhlo v sobotu 23. září 2023. Pán nám opět požehnal a déšť a mraky, které byly v pátek, v sobotu rozehnal a přál nám užít si nádherné atmosféry sounáležitosti. Naše setkání, jako již tradičně, začalo v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kde jsme společně prožili duchovní chvíle při Pobožnosti Františka Kalouse. Pobožnost vedl bratr biskup David Tonzar společně s farářkami Libuší Roytovou a Martinou Kopeckou. Radost umocňovala hojná přítomnost nově pokřtěných dětí, která svědčí o tom, že křesťanství bude dále předáváno dalším generacím, a že naděje, víra a láska přetrvá.

Po pobožnosti následovala prohlídka sklepních prostor kostela, ochozu a také věže, která byla v rámci tohoto setkání mimořádně zpřístupněna. Pak již následoval pěší přesun Prahou na zahradu pražské diecéze, která sídlí v Praze 6, V Tišině. Tam již na bratry a sestry čekalo chutné občerstvení nejen na grilu, pohár vína na přivítanou, sladké palačinky, koláčky, bábovka. Prostě dobré jídlo a pití, každému dle chuti. Děti se vyřádily při hrátkách s písničkami a ve výtvarné dílně si vyrobily panenky, korálky, sponky do vlasů, upomínkové a obrázkové placky a zrcátka. A byla i muzika. Jako každý rok speciálně pro tuto příležitost vytvořené duo Vlaďka a Marek. Zněly písně pro dospělé i pro děti. Pomalé, rychlé, veselé i vážné. Přesně takové, jaký je život. Někdy smutek, někdy radost. Ale ve všem je vždy Boží láska. Láska pro každého. A naším posláním je naučit se ji hledat a ukazovat cestu Boží lásky všem lidem bez rozdílu. V tom ať nám i nadále pomáhá Bůh. V podvečer jsme se všichni vraceli do svých domovů s požehnáním a radostným pokojem v srdcích.