Kolumbárium

Vážení nájemci urnových schrán,

od ledna 2023 jsme sjednotili poplatky v obou kolumbáriích - v kostele i ve venkovním kolumbáriu - na 300,- Kč za rok. Týká se to i starých pronájmů v kostele.

Nové pronajatá místa v kostele (od 1.1.2023) jsou zpoplatněna výší 500,- Kč za rok.

Schrány je možno předplatit až na 5 let dopředu. Ve venkovním kolumbáriu ukládáme urny od Velikonoc do posledního října v roce, v kostele po celý rok. Nabízíme pronájem urnových schrán členům církve i veřejnosti. Místa jsou volná ve venkovním kolumbáriu, v kostele jen výjimečně.

Rada starších