Kolumbárium

Kolumbárium v kostele lze navštívit v úterý a ve čtvrtek od 13 do 17 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.
Kolumbárium venkovní denně kromě soboty od 9 do 18 hodin.